Ble nesaf i garfan rygbi Cymru?

Ar ôl bod i'r Swistir a Qatar mae chwaraewyr rygbi Cymru wedi teithio i Fae Colwyn ddydd Llun wrth i'r paratoadau ar gyfer Cwpan y Byd barhau.

Colli o 21-35 yn erbyn Iwerddon wnaeth tîm arbrofol Warren Gatland ddydd Sadwrn, a Rhodri Llywelyn fu'n holi sylwebydd rygbi BBC Cymru Cennydd Davies os oes angen pryderu gyda dim ond 38 o ddiwrnodau nes dechrau'r gystadleuaeth?

Cyhoeddwyd