Ymateb enillydd albwm y flwyddyn

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain