Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (145) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (145)

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (145) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (145)

1. Nest Jenkins

2. Steffan Rhys Hughes

3. Mared Fflur Harries