Newyddion 9 yn holi barn ym Meifod gyda blwch pleidleisio

Drwy gydol wythnos yr Eisteddfod bydd rhaglen Newyddion 9 yn holi barn yr eisteddfodwyr am bynciau penodol, ac yn defnyddio blwch pleidleisio arbennig - gan gychwyn drwy ofyn a oes angen diwygio unrhyw agwedd o'r brifwyl?

Bethan Rhys Roberts fu'n holi.

Cyhoeddwyd