'Argyfwng' anhwylderau bwyta Cymru

Mae BBC Cymru wedi clywed ei bod hi'n argyfwng ar Gymry sydd ag anhwylderau bwyta fel anorecsia neu bulimia.

Dyna farn un ferch o Gaerfyrddin sy'n brwydro anorecsia ers wyth mlynedd, ac yn ôl elusen sy'n gweithio yn y maes, maen nhw'n cael nifer "argyfyngus" o alwadau gan bobl sydd wedi cael gwrthod triniaeth.

Mae Llywodraeth Cymru'n paratoi canllawiau newydd, ond does dim bwriad i godi uned arbenigol yma - er bod cleifion yn teithio i Loegr am driniaeth.

Adroddiad Hanna Hopwood.