Protest cig oen mewn archfarchnad

Mae tua 100 o ffermwyr wedi bod yn protestio yn archfarchnad Tesco yng Nghaerfyrddin.

Mae'r ffermwyr yn gwrthwynebu'r pris mae'r archfarchnad yn ei dalu am gig oen a faint o gig sy'n cael ei fewnforio a'i werthu yn yr archfarchnad.

Aled Scourfield fu'n holi Michael Owens, un o drefnwyr y brotest.