Pryder am gau banciau cymunedol

Mae cymdeithas sy'n ceisio amddiffyn banciau cymunedol wedi dweud wrth Newyddion 9 bod y sefyllfa yng Nghymru gyda'r gwaetha' ym Mhrydain.

Fe gafodd bron i 500 o fanciau eu cau ar draws Prydain y llynedd ac mae disgwyl i'r ffigwr hwnnw godi i 600 eleni. Adroddiad Tomos Morgan.