Tynnu asbestos o ysgolion

Mae ymgyrchwyr yn galw ar i Lywodraeth Cymru gymryd rhagor o gyfrifoldeb am asbestos yn ysgolion Cymru.

Roedd asbestos yn cael ei ddefnyddio yn y diwydiant adeiladu yn y 1960au a 70au, ond cafodd ei wahardd yn y DU yn 1999 wedi iddo gael ei gysylltu â nifer o anhwylderau ar yr ysgyfaint, yn cynnwys mesothelioma.

Bu gohebydd addysg BBC Cymru, Arwyn Jones i un ysgol i weld sut mae cael gwared ag asbestos.