Dathlu'r Glaniad ym Mhatagonia

Ar 28 Gorffenaf, 1865, fe gyrhaeddodd cwch yn llawn Cymry wlad bell er mwyn dechrau bywyd newydd.

Roedd yr ymfudwyr i Batagonia yn ceisio diogelu eu crefydd, eu diwylliant a'r iaith Gymraeg.

Heddiw mae'r Wladfa Gymreig union ganrif a hanner oed a chanolbwynt y dathliadau oedd Porth Madryn.

Rhodri Llywelyn oedd yno a dyma'i adroddiad ar Newyddion 9..

Cyhoeddwyd