Rhagor o doriadau i wasanaethau cyhoeddus?

Mae Cynghorau Cymru'n ofni y bydd rhaid torri ymhellach ar wasanaethau cyhoeddus ar ôl i'r Canghellor, George Osborne, alw ar adrannau Whitehall i chwilio am arbedion o hyd at 40%. Nid dyma, felly yw'r adeg i uno awdurdodau medd rhai, ac mae eraill yn dadlau mai torri nifer y cynghorau i wyth neu naw yw'r unig ffordd i gael dau ben llinyn ynghyd.

Er mwyn cwrdd â'r arbedion presennol, mae Cynghorwyr Gwynedd yn gofyn i'w trethdalwyr pa wasanaethau y mae nhw'n barod i weld yn mynd. Adroddiad Aled Huw.