Ehangu ffiniau parth menter Môn

Fe fydd ffiniau parth menter Môn yn cael eu ehangu - a'r nod, yn ôl gweinidog yr economi Edwina Hart, ydi sicrhau bod yr Ynys yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd economaidd.

Mae' na saith parth menter ar draws Cymru sydd i fod i ddenu buddsoddwyr newydd.

Ond fel y clywodd Dafydd Gwynn, mae eu llwyddiant yn amrywio o ardal i ardal.

Cyhoeddwyd