Adroddiad S4C: Ymateb Prif Weithredwr

Ian Jones, Prif Weithredwr S4C yn ymateb i adroddiad blynyddol y sianel, sy'n dangos bod gostyngiad o 6% yn nifer y bobl oedd yn gwylio S4C yng Nghymru bob wythnos yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Roedd 360,000 o bobl yn gwylio'r sianel am o leiaf 3 munud yr wythnos yn ystod 2014/15, o'i gymharu â 383,000 y flwyddyn flaenorol.