'Rhowch y gorau i drio'

Mae'n amser rhoi'r gorau i geisio codi fferm wynt ar Fynydd y Gwair ger Abertawe - dyna neges yr Aelod Seneddol lleol i gwmni RWE Innogy.

Mewn cyfweliad â Newyddion 9, mae'r Ceidwadwr Byron Davies yn dweud fod angen i'r cwmni sylweddoli eu bod wedi methu, a hynny ar ôl blynyddoedd o drio. Er bod dau ymchwiliad cyhoeddus wedi rhwystro'r datblygiad, mae'r cwmni'n bwriadu gwneud cais arall.

Adroddiad Owain Evans.

Cyhoeddwyd