Ymgais i ailagor Lido Brynaman

Bum mlynedd ers i bwll nofio hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin gau, mae cynlluniau newydd ar y gweill i'w ailagor.

Mae grwp o ymgyrchwyr lleol yn ceisio sicrhau'r arian i ailwampio Lido Brynaman - ar gyfer nofwyr y dyfodol.

Gohebydd BBC Cymru, David Grundy aeth draw i Frynaman.

Cyhoeddwyd