Ras yr Wyddfa'n dathlu'r deugain

Fe ddaeth cannoedd bobl ar strydoedd Llanberis ddydd Sadwrn i gefnogi'r rheiny oedd yn ymgymryd â her Ras yr Wyddfa.

Dyma ben-blwydd y ras yn 40 oed ac roedd mwy yn cystadlu nag erioed o'r blaen.

Eidalwr oedd y cyntaf i groesi'r llinell derfyn, a Luned Gwyn oedd yno i brofi'r cyffro.