Paratoi i agor Academi Hwylio Genedlaethol ym Mhwllheli

"Mae tref Pwllheli yn un o'r llefydd gorau yn y byd erbyn hyn i gynnal cystadlaethau hwylio mawr."

Dyna'r farn yn yr Academi Genedlaethol newydd yno, sydd ar fin agor ei drysau. Mae hwylwyr o 38 o wledydd yno'n paratoi ar gyfer Pencampwriaethau Ewrop i gychod Optimist.

Fe fydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal dydd Sadwrn ynghyd a'r a'r seremoni agoriadol. Dyma fydd yr achlysur mawr cyntaf ym Mhlas Heli. Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Gwynn fuodd draw i weld y cyfleusterau.