Pryder am y nifer sy'n astudio'r Gymraeg

Mae nifer y disgyblion a'r myfyrwyr sy'n astudio'r Gymraeg yn ein hysgolion a'n prifysgolion wedi disgyn i lefel argyfyngus o isel, yn ôl nifer sy'n gweithio yn y maes.

Roedd llai na 700 yn astudio Cymraeg at Safon Uwch y llynedd, ac mae ffigurau CBAC yn dangos cwymp o bron i 25% yn eu niferoedd dros y pedair blynedd diwethaf.

Eleni roedd llai na 130 o fechgyn yn parhau gyda'r Gymraeg. Mae'r crebachu i'w weld hefyd yn adrannau Cymraeg y colegau. Aled Huw sydd â'r manylion.

Cyhoeddwyd