Edrych nôl ar y flwyddyn wleidyddol

Gyda'r gwyliau haf ar fin dechrau i wleidyddion, gohebydd gwleidyddol BBC Cymru Carl Roberts sy'n cael cip yn ôl ar y flwyddyn wleidyddol.

Cyhoeddwyd