Enillydd Gwobrau Gwasanaeth Iechyd

Bwrdd Iechyd Powys sydd wedi ennill Prif Wobr Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru am gynllun 'Ward Rhithwir' i helpu cleifion oedrannus.

Bu gohebydd BBC Cymru, Teleri Glyn Jones yn sgwrsio gyda'r nyrs Eira Evans , ac un sy'n manteisio ar y prosiect ym Mhowys, Sybil Davis.

Cyhoeddwyd