Ennill brwydr tŷ crwn Glandŵr yn 'anghredadwy'

Mae cwpl ifanc o ardal Crymych wedi ennill eu hapêl cynllunio i geisio rhwystro'r awdurdodau rhag dymchwel eu tŷ crwn yng Nglandŵr, sy'n adeilad eco-gyfeillgar.

Fe wnaeth Charlie Hague a Megan Williams adeiladau eu cartref Pwll Broga am tua £12,000, ond heb ganiatâd cynllunio.

Aled Scourfield aeth i holi Megan Williams wedi'r penderfyniad.