Trawsfynydd: Trafod adweithydd newydd

Mae arweinwyr undeb yn atomfa Trawsfynydd wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod nhw'n croesawu awgrym y gallai adweithydd niwclear newydd gael ei leoli yno.

Mae dau adroddiad gwahanol wedi dweud y dylid ystyried sefydlu math newydd o adweithydd bychan ar y safle.

Mae disgwyl i 300 o swyddi ddiflannu o Drawsfynydd yn ystod y ddwy flynedd nesaf wrth i gyfnod arall o ddadgomisiynu'r atomfa bresennol ddirwyn i ben. Dyma adroddiad Gohebydd BBC Cymru, Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd