Chris yn cwrdd â Floyd Mayweather

Mae hyfforddwr crefftau ymladd a chwffio cawell o Gaernarfon, Chris Pritchard, newydd ddychwelyd o Las Vegas ar ôl treulio cyfnod mewn Cynhadledd Cwffio Cawell Ryngwladol.

Chris yw prif hyfforddwr ac yn un o sylfaenwyr ysgolion Prichards Martial Arts, sydd â phump canolfan ym Mhorthmadog, Caernarfon, Biwmares, Talysarn, Llanfairfechan ac yn bwriadu agor un arall yn Abergele yn fuan.

Tra buodd Chris yn Las Vegas, fe dreuliodd amser mewn sesiwn hyfforddi efo'r cyn focsiwr a'r hyfforddwr Floyd Mayweather Senior.

Fe gafodd cyflwynydd BBC Radio Cymru, Dylan Jones, air efo Chris ar ei raglen ddydd Mercher.

Cliciwch yma i weld clip o Chris Pritchard yn ymarfer gyda Floyd Mayweather.