Pryderon am ddyfodol addysg Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf

Mae 'na bryder y bydd rhieni yn Rhondda Cynon Taf yn cefnu ar addysg Gymraeg oherwydd y gost o deithio i'r ysgol ar fws.

Mae fforwm iaith y sir yn rhybuddio bod rhai teuluoedd yn wynebu talu bron i £700 y flwyddyn yn sgil newidiadau i'r drefn.

Maen nhw hefyd yn rhybuddio mai ysgolion cynradd Cymraeg fydd yn cael eu heffeithio fwyaf, ond yn ôl y cyngor, mae'n rhaid newid y drefn er mwyn arbed arian.

Dyma adroddiad Gohebydd BBC Cymru, Owain Evans.

Cyhoeddwyd