Ail-greu un o gestyll hynafol Cymru

Does dim ond adfail ar ôl o Gastell Holt erbyn hyn, ond mae cyfle i weld sut y byddai'r adeilad hynafol wedi edrych yn ei anterth yn dilyn cynllun elusen.

Gydag arian gan elusen y Castle Studies Trust, mae arbenigwyr wedi ail-greu'r castell yn ddigidol, i roi blas ar sut y byddai'r adeilad wedi edrych.

Cafodd y dyluniad ei greu gyda chymorth cynlluniau hanesyddol, yn ogystal â chanfyddiadau gwaith cloddio diweddar.