Y Storm yn mynd o nerth i nerth

Canu a chwarae o flaen 10,000 o bobl ar ôl cael gwahoddiad gan Robert Plant. Dyna fyddai'r freuddwyd roc a rôl i lawer.

Wel, mae'r freuddwyd yn cael ei gwireddu y penwythnos hwn i fand ysgol gynradd Y Storm o Lanuwchllyn, fydd yn perfformio o flaen miloedd yng ngwyl Forest Live yn Swydd Stafford.

Mae 'na gysylltiad rhwng Robert Plant a rhieni dau aelod o'r band, a cymaint mae Robert Plant wedi mwynhau eu cerddoriaeth, mae o wedi estyn gwahoddiad iddyn nhw i berfformio yn yr wyl.

Llyr Edwards fu draw i weld un o ymarferion olaf y band cyn y gig arbennig.

Cyhoeddwyd