Cyflwyno Cadair Meifod

Eleni mae cadair yr Eisteddfod Genedlaethol wedi'i chreu gan y person ieuengaf erioed.

Mewn seremoni yn y Trallwng nos Fercher, fe gafodd cadair Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau ei chyflwyno i'r pwyllgor lleol gan Carwyn Owen, 20 oed, o bentre'r Foel ger Llanfair Caereinion.

Daeth y pren ar gyfer y gadair o goed ar fferm yn Nyffryn Banw. Gohebydd BBC Cymru, Craig Duggan fuodd yn y cyflwyniad yn y Trallwng.

Mwy o newyddion a straeon o Eisteddfod 2015.