Karate yn rhoi help llaw i ofalwyr

Er mwyn helpu plant tebyg iddi hi ei hun, mae merch ifanc o Sir Ddinbych wedi sefydlu clwb karate i ofalwyr ifanc.

Mae Bethan Owens wedi bod yn gofalu am ei mam, sydd ag epilepsi difrifol, ers ei bod hi'n bump.

Nawr yn 12 oed mae hi yn gallu hyfforddi eraill.

Dafydd Evans aeth i gwrdd â'r teulu.