Llangollen: Cysylltu Cymru â Nepal?

Unwaith eto eleni, mae trafferthion fisas yn amharu ar baratoadau Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Roedd grŵp o Nepal yn gobeithio cystadlu, ond bedwar diwrnod cyn y seremoni agoriadol dyw'r dawnswyr yn dal heb gael caniatad i deithio.

Ar ben hynny, mae nhw'n ceisio ail-adeiladu eu bywydau wedi'r daeargryn darrodd y wlad ym mis Ebrill, fel y gwelodd Iwan Griffiths ar ymweliad diweddar â dinas Bachtapur.

Cyhoeddwyd