Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (89) / Welsh National Folk Dance Society Prize (89)

Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (89) / Welsh National Folk Dance Society Prize (89)

1. Dawnswyr Talog

2. Clwb Ffermwyr Ifanc Capel Iwan

3. Dawnswyr Môn