Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)/ Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)/ Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

1. Pedwarawd Cennin

2. Pedwarawd Llangwyfan

3. Celyn, Ruth a Siriol

Cyhoeddwyd