Llefaru Unigol Agored (140) / Open Solo Recitation (140)

Llefaru Unigol Agored (140) / Open Solo Recitation (140)

1. Anni Llyn - Sarn, Pwllheli, Gwynedd

2. Meinir Lloyd Jones - Glaspwll, Machynlleth, Powys

3. Lowri Mai Daniel - Caerydd

Cyhoeddwyd