Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gân o Sioe Gerdd (52) / Song from a show or musical over 19 yrs (52)

Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gân o Sioe Gerdd (52) / Song from a show or musical over 19 yrs (52)

1. Gareth Elis

2. Gwen Elin Jones

3. Seimon Menai

4. Megan Llyn

Cyhoeddwyd