Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

1. Cerian Phillips - Caerfyrddin

2. Enlli Parri - Caerdydd

3. Mared Evans - Talog

4. Lleucu Parri - Caerdydd

Cyhoeddwyd