Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)

1. Trystan Gruffydd - Pontypridd

2. Carwyn Jones - Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

3. Ilan Vaughan Jones - Tudweiliog

Cyhoeddwyd