Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (96) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (96)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (96) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (96)

1. Osian Gruffydd - Pontypridd

2. Daniel Calan Jones - Creigiau, Caerdydd

3. Elwyn Siôn Williams - Caerdydd

Cyhoeddwyd