Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (97) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (97)

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (97) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (97)

1. Cadi Evans - Trelech, Caerfyrddin

2. Lois Glain Postle - Bodedern, Ynys Môn