Cip ar y Ganolfan Gymraeg

Ar drothwy penwythnos Gŵyl Tafwyl , mae'n gohebydd Ellis Roberts wedi ymweld â'r Ganolfan Gymraeg newydd fydd yn agor yng Nghaerdydd fis Tachwedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £400,000 at addasu'r hen lyfrgell yn yr Aes yng nghanol y ddinas. Bydd y ganolfan yn ychwanegiad i'r amgueddfa sydd yno'n barod, ac yn cynnwys caffi, bar, meithrinfa, siopau, swyddfeydd ac ystafell ar gyfer cynadleddau.

Cyhoeddwyd