Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (144) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (144)

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (144) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (144)

1. Nia Ceris Lloyd

2. Sara-Louise Davies

3. Cai Fôn Davies

Cyhoeddwyd