Unawd i Ferched 12-16 oed (57) / Girls' Solo 12-16 yrs (57)

Unawd i Ferched 12-16 oed (57) / Girls' Solo 12-16 yrs (57)

1. Glesni Rhys Jones

2. Manon Ogwen Parry

3. Elan Catrin Parry

Cyhoeddwyd