Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (104) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (104)

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (104) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (104)

1. Sothach - Angylion Kelly - Caernarfon, Gwynedd

2. Perlau - Amlwch, Ynys Môn

3. Grŵp Cerddorion - Aberystwyth, Ceredigion

Cyhoeddwyd