Unawd dan 12 oed (59) / Solo under 12 yrs (59)

Unawd dan 12 oed (59) / Solo under 12 yrs (59)

1. Lili Beth Mohammad - Caerdydd

2. Lwsi Roberts - Meifod, Powys

3. Zara Evans - Tregaron, Ceredigion