Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

1. Osian Trefor Hughes - Deiniolen, Gwynedd

2. Gwenan Mars Lloyd - Llanynys, Sir Ddinbych

3. Cadi Gwen Williams - Aberystwyth, Ceredigion

Cyhoeddwyd