Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

1. Llyr Ifan Eurig - Aberystwyth, Ceredigion

2. Ynyr Lewis Rogers - Rhuthun, Sir Ddinbych

3. Lwsi Roberts - Meifod, Powys