Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (103) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (103)

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (103) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (103)

1. Lowri a Jodie - Llanerch-y-Medd, Ynys Môn

2. Charlie ac Oliver - Ponciau, Wrecsam

3. Catrin a Leoni - Ponciau, Wrecsam