Llefaru Unigol dan 12 oed (142) / Solo Recitation under 12 yrs (142)

Llefaru Unigol dan 12 oed (142) / Solo Recitation under 12 yrs (142)

1. Eban Siôn Pari - Pwllheli, Gwynedd

2. Llyr Ifan Eirug - Aberystwyth, Ceredigion

3. Zara Evans - Tregaron, Ceredigion