Staff cyngor yn anhapus

Daeth dros 400 o bobl i brotest gan gymorthyddion ysgol ar Ynys Môn ddydd Mercher.

Maen nhw'n anhapus ynglŷn â chynlluniau i dorri eu cyflogau hyd at 27%,

Ond mae Cyngor Môn yn dweud fod y newid yn rhan o gynllun i sicrhau cyflog cyfartal i holl staff yr awdurdod, ac y bydd nifer o weithwyr yn elwa.

Adroddiad Sion Tecwyn.