Llai yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae'n ymddangos bod nifer y myfyrwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru wedi gostwng.

Mae ffigwr cychwynnol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn awgrymu bod y cyfanswm wedi gostwng o dros 5,500 ddwy flynedd yn ôl i lai na 5,200 y llynedd -378 yn llai o fyfyrwyr.

Mae'r Coleg Cymraeg yn pwysleisio nad ydi'r ffigwr yma wedi ei wirio eto, ond fod nifer y myfyrwyr sy'n astudio rhan sylweddol o'u cwrs yn Gymraeg ar gynnydd.

Dywedodd Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg: "Mae yna dair elfen i'r ffigyrau, ac mae dau yn dangos cynnydd.

"Byddwn yn hoffi cynnydd yn y tri ond y prif dasg yw sicrhau bod pobl yn dilyn caran sylweddol o'u pwnc drwy'r Gymraeg."

Prifysgol Bangor a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant yw'r ddau sefydliad sydd â'r nifer uchaf o fyfyrwyr yn dilyn cyrsiau cyfrwng Cymraeg.

Adroddiad Elis Roberts.

Cyhoeddwyd