Tunisia: 'Pa mor lwcus oedden ni'

Mae dynes o Geredigion, oedd yn dyst i'r saethu yn Tunisia, wedi siarad gyda rhaglen y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru am ei phrofiad ysgytwol.

Erbyn hyn mae un o awyrennau'r llu awyr wedi dod â chyrff wyth o'r bobl a gafodd eu lladd yn Tunisia yn ôl i Brydain.

Y gred ydi mai 30 o Brydeinwyr a gafodd eu llofruddio ar y traeth yn Sousse ddydd Gwener, ond hyd yma 27 o gyrff sydd wedi cael eu hadnabod yn swyddogol.

Mae mwyafrif y bobl oedd yno ar wyliau bellach wedi cyrraedd adref.

Yn eu plith roedd gŵr a gwraig o Rydyfelin, ger Aberystwyth, oedd yn aros yn y gwesty drws nesa'.

Nyrs yw Ingrid Evans, a bu'n sôn wrth Dewi Llwyd am y profiad cwbl frawychus a gafodd hi a'i gŵr Meirion.

Cyhoeddwyd