Cymorth i gleifion canser

Mae math arbennig o driniaeth gansyr 200 milltir yn nes i gleifion Cymru ar ôl i Ganolfan Felindre yng Nghaerdydd ddechrau defnyddio peiriant radiotherapi newydd.

Mae disgwyl i gannoedd o bobl elwa bob blwyddyn.

Adroddiad Geraint Thomas.

Cyhoeddwyd