Dioddefwr ymosodiad rhyw yn rhannu ei hanes

Mae cantores ifanc o Griccieth wedi dweud i'w bywyd gael ei ddifetha ar ôl ymosodiad anweddus pan oedd hi'n saith oed.

Er mwyn ceisio annog pobl eraill sydd wedi cael profiadau tebyg i gysylltu â'r heddlu, mae Nest Jones - sy'n adnabyddus am ei cherddoriaeth yn India yn bennaf - wedi penderfynu ildio'i hawl i aros yn anhysbys.

Fe gafodd y dyn ymosododd arni - Bob Owen o ardal Penrhyndeudraeth - ei garcharu am 14 o flynyddoedd yn gynharach yn y mis.

Mewn cyfweliad arbennig â Sara Gibson ar Newyddion 9, fe ddechreuodd Nest Jones drwy gofio'r noson iddi gael ei cham-drin.